ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 21. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 15. 11. 2017, OB 16.30 URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 7. 11. 2017

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 21. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

v SREDO, 15. novembra 2017, ob 16.30 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 28. 9. 2017
  2. Imenovanje članov v Svet Osnovne šole Trebnje
  3. Razno.

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

Priloge:

–        gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–        Miran Candellari

–        dr. Jože Korbar

–        Štefanija Gliha

–        Franci Kepa

–        Branko Veselič

–        mag. Gregor Kaplan

–        Špela Smuk