ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 21. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V SREDO, 27. 9. 2017, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum:  21. 9. 2017

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 21. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v sredo, 27. septembra 2017, ob 17.00 uri 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Odbora z dne 21. 6. 2017
  2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje – 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II
  4. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«
  5. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
  6. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
  7. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova šolskega igrišča pri OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, junij 2017
  8. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup hiše Lesjak- Čatež«
  9. Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2020 za jugovzhodno statistično regijo
  10. Razno.

 

Gradivo za obravnavo 3. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

                                                                                  Špela Smuk  l.r.

                                                                                    Predsednica

 

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Darinka Trdina