ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 23. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 27. 9. 2017, OB 18. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 21. 9. 2017

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 23. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

v sredo, 27. septembra 2017, ob 18.00 uri  v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Odbora z dne 21. 6. 2017
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II
  3. Predlog sprememb in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (Rebalans II)
  4. Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje«, 1. obravnava
  5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – skrajšani postopek
  6. Predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje - skrajšani postopek
  7. Razno.

 

Gradivo za obravnavo 2. in 3. točke vam pošljemo naknadno.

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                                

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                    predsednik  

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica