ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 21. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 21.6.2017, OB 16.30 URI

Datum: 15. 6. 2017

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 21. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

v sredo, 21. junija 2017, ob 16.30 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Komisije z dne 17. 5. 2017
  2. Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017 – HITRI POSTOPEK
  3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje – 1. obravnava
  4. Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
  5. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 Predsednica

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Stanislav Šlajpah, Velika Loka

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Klavdija Tahan, pravnica