ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 20. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 12. 4. 2017, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 6. 4. 2017

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 20. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 12. aprila 2017, ob 18.00 uri

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Odbora z dne 16. 2. 2017
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I
  3. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trebnje – 1. obravnava
  4. Predlog Celostne prometne strategije Občine Trebnje
  5. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Golievega trga v Trebnjem«
  6. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

b)    predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas

c)    predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku

d)    predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parc. št. 1237/16 in parc. št. 1234/201, za parc. št. 943/2, vse k.o. Ponikve

e)    predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica

f)     predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Lukovek

g)    predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Trebnje

h)    predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Knežja vas

i)      predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Dobrnič

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

        7.Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                                

 

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                   predsednik  

 

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica