ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 19. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 11. 4. 2017, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum:  6. 4. 2017

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 19. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v torek, 11. aprila 2017, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Odbora z dne 15. 2. 2017
 2. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2017
 3. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2018
 4. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2017
 5. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2018
 6. Letni program socialnega varstva za leto 2017
 7. Letni program socialnega varstva za leto 2018
 8. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2017
 9. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2018
 10. Predlog za določitev tržne najemnine za službena stanovanja
 11. Razno.

Gradivo za obravnavo 10. točke prejmete naknadno.

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Špela Smuk  l.r.

                                                                                  Predsednica

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti