ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 18. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 22. 3. 2017, OB 17. URI

Datum: 15. 3. 2017

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 18. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v SREDO, 22. marca 2017, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 1. 2. 2017
  2. Seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2017, za župana Alojzija Kastelica
  3. Razno.

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

Priloge:

–        gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–        Miran Candellari

–        dr. Jože Korbar

–        Štefanija Gliha

–        Franci Kepa

–        Branko Veselič

–        mag. Gregor Kaplan

–        Špela Smuk