ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 17. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 31. 1. 2017, OB 17. URI

Datum:  26. 1. 2017

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 17. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v torek, 31. januarja 2017, ob 17.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Odbora z dne 12. 12. 2016
  2. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter Investicijski program (IP) za »Nakup nove avto lestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32«
  3. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Odkup prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici«
  4. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Špela Smuk  l.r.

                                                                                   Predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti