ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V PONEDELJEK, 14. 11. 2016, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 9. 11. 2016

 

ČLANOM ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 8. sejo Odbora za proračun in finance, ki bo v

 

ponedeljek, 14. novembra 2016, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora z dne 19. 9. 2016
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II)
  3. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016
  4. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  dr. Jože Korbar, l.r.                                                                                                                              

                                                                                     Predsednik

 

 

Vabljeni:

-       dr. Jože Korbar, Trebnje       

-       Mija Benedičič, Velika Loka                         

-       Franci Ostanek, Velika Loka

-       Branko Longar, Veliki Gaber                       

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka                                   

                                              

-       Alojzij Kastelic, župan

-       po pooblastilu direktorja, mag. Klavdija Tahan

-       mag. Irena Starič, vodja referata za proračun