ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 16. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 9. 11. 2016, OB 16.15 URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 4. 11. 2016

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 16. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

v sredo, 9. novembra 2016, ob 16.15 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Komisije z dne 21. 9. 2016
  2. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 2. obr.
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II)
  4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – skrajšani postopek
  5. Predlog spremembe frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov
  6. Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini Trebnje
  7. Predlog sprememb Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
  8. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 Predsednica

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Stanislav Šlajpah, Velika Loka

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       po pooblastilu direktorja mag. Klavdija Tahan, pravnica