ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 16. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V ČETRTEK, 10. 11. 2016, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 4. 11. 2016

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 16. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

v četrtek, 10. novembra 2016, ob 18.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Odbora z dne 20. 9. 2016
  2. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 2. obr.
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II)
  4. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016
  5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – skrajšani postopek
  6. Predlog spremembe frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov
  7. Predlog ureditve Golievega trga v Trebnjem
  8. Zasnova širitve mestnega pokopališča Trebnje
  9. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1967/2  in 1967/7 k.o. Čatež in odločanje o pravnem poslu prodaje

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 42/4  k.o. Trebnje

c)    Odločanje o prodaji parcele 1549/58 k.o. Korita

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 2789/5 za parcelo 2665/10, obe v k.o. Knežja vas

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek in k.o. Ponikve

       10.Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                                            

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                   predsednik  

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       po pooblastilu direktorja, mag. Klavdija Tahan

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica