ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 15. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V PONEDELJEK, 26. 9. 2016, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 20. 9. 2016

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 15. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v PONEDELJEK, 26. septembra 2016, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 22. 6. 2016
  2. Imenovanje člana v Svet zavoda Osnovne šole Veliki Gaber
  3. Soglasje k imenovanju direktorja Dolenjskih lekarn Novo mesto
  4. Razno

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

 

Vabljeni člani komisije:

–         Miran Candellari

–         dr. Jože Korbar

–         Štefanija Gliha

–         Franci Kepa

–         Branko Veselič

–         mag. Gregor Kaplan

–         Špela Smuk