E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 15. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 21. 9. 2016, OB 16.15 URI

Datum: 15. 9. 2016

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 15. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo     

 v sredo, 21. septembra 2016, ob 16.15 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Komisije z dne 10. 8. 2016
  2. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 1. obr.
  3. Predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v občini Trebnje
  4. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 Predsednica

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Stanislav Šlajpah, Velika Loka

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       po pooblastilu direktorja mag. Klavdija Tahan, pravnica