ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 15. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V TOREK, 20. 9. 2016, OB 18. URI

 

 

Datum: 15. 9. 2016

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 15. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

                                                    v torek, 20. septembra 2016, ob 18.00 uri

 v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Odbora z dne 17. 8. 2016
  2. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 1. obr.
  3. Predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v občini Trebnje
  4. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 2826/5  k.o. Knežja vas za parcelo 1620/6 k.o. Knežja vas

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 2826/3  k.o. Knežja vas za parcele 1617/4, 1679/2, 1676/2 in 1617/6, vse k.o. Knežja vas

c)    Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 1439/7 in 1439/6  k.o. Dobrnič za parcelo 1439/10 k.o. Dobrnič

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1967/2 k.o. Čatež

f)     Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1311/10 k.o. Štefan in odločanje o pravnem poslu prodaje 1311/10 in 1206/2, obe k.o. Štefan

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

i)      Seznanitev s pravnim poslom nakupa parcele 871/2 k.o. Češnjevek

       5. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov

       6. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                                                       

 

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                     predsednik  

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       po pooblastilu direktorja, mag. Klavdija Tahan

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica