ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 14. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 20. 9. 2016, OB 17. URI

Datum:  14. 9. 2016

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 14. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v torek, 20. septembra 2016, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Odbora z dne 20. 6. 2016
  2. Predlog Podpore vinogradniškim društvom pri kandidiranju za organizacijo Tedna cvička v Trebnjem v letu 2017
  3. Uskladitev NRP OB130-09-0011 Investicije v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
  4. Razno

 

Gradivo za obravnavo 3. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Špela Smuk  l.r.

                                                                                   Predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       po pooblastilu direktorja, mag. Klavdija Tahan

-       Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti