ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 14. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

Datum: 11. 8. 2016

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 14. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 17. avgusta 2016, ob 15.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Odbora z dne 22. 6. 2016
  1. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - logistično cono Bič (BIC-003 IG) – južni del - 2. obravnava
  2. Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za industrijsko cono Trebnje – 2. obravnava
  3. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpade vode na območju občine Trebnje
  4. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter investicijskim programom (IP) za »Ureditev industrijske cone Trebnje«
  5. Odločanje o pravnem poslu ustanovitve stavbne pravice za ureditev stare tržnice v Trebnjem in ureditev območja CIK-a Forma viva v korist KS Trebnje
  6. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Franci Kepa l. r.

   predsednik  

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       Gregor Kaplan, Trebnje                                                  

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica