ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 14. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 10. 8. 2016 OB 16.30 URI

Datum: 4. 8. 2016

 

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 14. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

 

v sredo, 10. avgusta 2016, ob 16.30 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Komisije z dne 22. 6. 2016
  2. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - logistično cono Bič (BIC-003 IG) – južni del - 2. obravnava
  3. Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za industrijsko cono Trebnje – 2. obravnava
  4. Razno.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

Predsednica 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Stanislav Šlajpah, Velika Loka

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Klavdija Tahan, pravnica