ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 14. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 22. 6. 2016, OB 17. URI

Datum: 16. 6. 2016

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 14. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v SREDO, 22. junija 2016, ob 17.00 uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 11. 5. 2016
  2. Imenovanje člana v Svet zavoda Doma starejših občanov Trebnje
  3. Mnenje k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Trebnje
  4. Razno

 

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

 

Vabljeni člani komisije:

–         Miran Candellari

–         dr. Jože Korbar

–         Štefanija Gliha

–         Franci Kepa

–         Branko Veselič

–         Gregor Kaplan

–         Špela Smuk