ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V PONEDELJEK, 20. 6. 2016, OB 17.00 URI

Datum:  14. 6. 2016

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 13. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v ponedeljek, 20. junija 2016, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

 Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora z dne 16. 5. 2016
  2. Predlog Odloka o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju občine Trebnje – 2. obravnava
  3. Imenovanje komisije za štipendiranje
  4. Brezplačna uporaba prostorov na Kidričevi ulici 2 za izvajanje dejavnosti Kulturno umetniškega društva EKSPRES
  5. Razno

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Špela Smuk  l.r.

             Predsednica

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Trdina Darinka, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti