ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 22. 6. 2016 OB 17.30 URI

Datum: 2. 6. 2016

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 13. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 22. junija 2016, ob 17.30 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora z dne 18. 5. 2016
  2. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ – 2. obravnava
  3. Predlog odloka o prvih (1) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Trebnje – 2. obravnava
  4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine Trebnje
  5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpade vode na območju občine Trebnje
  6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki na območju občine Trebnje
  7. Premoženjsko pravne zadeve:
  8. Predlog sklepa o uvrstitvi novega projekta OB130-16-0013 Črpališče in povezovalni vodovod »Bratnica« v veljavni načrt razvojnih programov
  9. Razno

 

Pošiljamo vam gradivo za obravnavo 4., 5. in 6. točke, ostala gradiva vam pošljemo 5 dni pred sejo odbora.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Franci Kepa l. r.

                                                                                  predsednik  

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       Gregor Kaplan, Trebnje                                                  

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica