ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 18. 5. 2016 OB 16.15 URI

Datum: 12. 5. 2016

 

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 12. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

                                                                                 v sredo, 18. maja 2016, ob 16.15 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Komisije z dne 6. 4. 2016
  2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje
  3. Predlog Odloka o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju občine Trebnje – 1. obravnava
  4. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 Predsednica

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Rok Saje, Velika Loka- odstop

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Klavdija Tahan, pravnica