ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V PONEDELJEK, 16. 5. 2016, OB 17.00 URI

Datum:  11. 5. 2016

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 12. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v ponedeljek, 16. maja 2016, ob 17.00 uri 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 4. 4. 2016
  2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje
  3. Predlog Odloka o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju občine Trebnje – 1. obravnava
  4. Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu
  5. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
  6. Seznanitev z dopisom krajanov Velikega Gabra – prostorska stiska vrtca in šole Veliki Gaber
  7. Vrednotenje dveh lokacij za umestitev novega kulturnega doma v Trebnjem – Swot analiza
  8. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Špela Smuk  l.r.

                                                                                   Predsednica

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Trdina Darinka, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti