ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 11. 5. 2016, OB 17. URI

Datum: 5. 5. 2016

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 13. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

v SREDO, 11. maja 2016, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 3. 3. 2016;
  2. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo
  4. Mnenje o  kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber
  5. Razno.

 

Predloga za obravnavo 2. in 3. točke prejmete naknadno, saj se rok za oddajo predlogov izteče v ponedeljek, 9. 5. 2016 ob 12. uri.

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–         Miran Candellari

–         dr. Jože Korbar

–         Štefanija Gliha

–         Franci Kepa

–         Rok Saje (odstop)

–         Gregor Kaplan

–         Špela Smuk