E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V ČETRTEK, 7. 4. 2016 OB 17.00 URI

Datum: 31. 3. 2016

 

ČLANOM ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 6. sejo Odbora za proračun in finance, ki bo v

 

četrtek, 7. aprila 2016, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 11. 11. 2015
  2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2015
  3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
  4. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

                                                                                  dr. Jože Korbar, l.r.                                                                                                                          

                                                                                        Predsednik

 

 

Vabljeni:

-       dr. Jože Korbar, Trebnje       

-       Mija Benedičič, Velika Loka                         

-       Franci Ostanek, Velika Loka

-       Branko Longar, Veliki Gaber                       

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka                                   

                                              

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       referat za proračun