ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 11. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 6. 4. 2016 OB 16.15 URI

Datum: 31. 3. 2016

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 11. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

v sredo, 6. aprila 2016, ob 16.15 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Komisije z dne 10. 2. 2016
  2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o ustanovitvi javno vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje - 2. obravnava
  4. Pravilnik o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje – 1. obravnava  
  5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
  6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI RAZVOJNI CENTER OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE« – skrajšani postopek
  7. Predlog za včlanitev Občine Trebnje v Inštitut regij Evrope
  8. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 Predsednica

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Rok Saje, Velika Loka- odstop

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Gorazd Koračin, pravnik – pripravnik