ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 11. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V PONEDELJEK, 4. 4. 2016, OB 17.30 URI

Datum:  30. 3. 2016

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 11. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v ponedeljek, 4. aprila 2016, ob 17.30 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 4. 2. 2016
 2. Predlog Odloka o ustanovitvi javno vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje - 2. obravnava
 3. Pravilnik o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje – 1. obravnava  
 4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
 5. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 za Vrtec Mavrica Trebnje
 6. Včlanitev v Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije KUDUS
 7. Predlog idejne zasnove, dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa za projekt »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu«
 8. Predlog idejne zasnove in dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Gradnja prizidka k PŠ Dobrnič – en oddelek vrtca«
 9. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev severnega dela Športnega parka Trebnje«
 10. Seznanitev s pobudo za izvedbo planirane ureditve kulturnega doma Trebnje
 11. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Špela Smuk  l.r.

                                                                                   Predsednica

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Trdina Darinka, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti