E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 23.sejo OS

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  23. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v

 

 sredo, 22. aprila  2009, ob 16. uri

 v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA (*.pdf)

GRADIVO (*.zip)
DODATNO GRADIVO:

- dodatno gradivo za OS (proračun)-*.zip

-NRP 1.del

-NRP 2.del

-NRP 3.del

- amandma na vložen amandma skupine 14. svetnikov

- zadržanje sprejetega sklepa OS na 22. seji OS

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN