E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 10. izredno sejo OS

Na podlagi 23. člena Poslovnika OS Trebnje (Ur.l. RS št.45/07) sklicujem 10. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v sredo 18.3.2009 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april-junij 2009

GRADIVO v stisnjeni obliki (*.zip)

 

Alojzij Kastelic
     ŽUPAN