ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 10. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V TOREK, 10.11.2015 OB 17. URI

Datum: 4. 11. 2015

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 10. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v TOREK, 10. novembra 2015, ob 17.00 uri 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 14. 10. 2015
  2. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo
  3. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
  4. Obravnava predlogov za nadomestnega člana javnega zavoda Dom starejših občanov Trebnje
  5. Obravnava predlogov za nadomestnega člana javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje
  6. Razno.

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

 

Vabljeni člani komisije:

–         Miran Candellari

–         dr. Jože Korbar

–         Štefanija Gliha

–         Franci Kepa

–         Rok Saje

–         Gregor Kaplan

–         Špela Smuk

 

ostale datotekeOstale datoteke