ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V TOREK, 10.11.2015 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 5. 11. 2015 

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 8. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

v torek, 10. novembra 2015, ob 16.00 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Komisije z dne 13. 10. 2015
  2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
  3. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje - 2. obravnava
  4. Razno.
  1. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje – 2. obravnava

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 Predsednica

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Rok Saje, Velika Loka

-       Matija Miklič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Klavdija Tahan, pravnica

 

ostale datotekeOstale datoteke