E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V PONEDELJEK, 9.11.2015 OB 17. URI

Datum:  5. 11. 2015 

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 8. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v ponedeljek, 9. novembra 2015, ob 17.00 uri

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora z dne 14. 10. 2015
  2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
  3. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

  Špela Smuk  l.r.

  Predsednica

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Trdina Darinka, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

Ostale datoteke