E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 21. redno sejo OS

Na podlagi 22. člena Poslovnika OS Trebnje sklicujem 21. redno sejo OS Trebnje, ki bo dne 4.3.2009 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

- predlog dnevnega reda

- gradivo za sejo (*.zip)

Alojzij Kastelic
ŽUPAN