E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 9. izredno sejo OS Trebnje

Na podlagi 23. člena Poslovnika OS Občine Trebnje sklicujem 9. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v SREDO 28.1.2009 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

- predlog dnevnega reda
- gradivo (v stisnjeni obliki)
- dodatno gradivo

 

Alojzij Kastelic
    ŽUPAN