ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V PONEDELJEK, 30.3.2015 OB 16. URI

Številka: 900-5/2015/1

Datum: 26. 3. 2015

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 - popr.) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14)

 

S K L I C U J E M

 

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v ponedeljek, 30. 3. 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

  1. 1.    Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april – junij 2015 – HITRI POSTOPEK

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik