ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 25.2.2015 OB 16. URI

Številka: 900-3/2015/1

Datum: 18. 2. 2015

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr. )

 

S K L I C U J E M  

  
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v sredo, 25. 2. 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 4.2.2015
  2. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)« - 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 – 1. obravnava
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – skrajšani postopek
  5. Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
  6. Odgovori na svetniška vprašanja
  7. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
  8. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 
Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik