E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 18. redno sejo občinskega sveta

Vabim vas na 18.redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo dne 5.11.2008 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

Predlog dnevnega reda

Gradivo (*.zip)
Dodatno gradivo: Obvezna razlaga ZN Cviblje, stališče MOP, vloga za finančno pomoč, Investicijski program PÅ  DNV, Dozidava PÅ  DNV, Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino
                                        

 Alojzij Kastelic
     ŽUPAN