ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

VABILO NA 3. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V PONEDELJEK, 15.9.2014 OB 16. URI

Številka: 032-8/2014/1

Datum: 11. 9. 2014

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE                                 

 

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)  sklicujem

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo  v PONEDELJEK, 15. septembra 2014 ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje OS, z dne 30. 7. 2014
2.    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št. 1654 k.o. Sela pri Šumberku
3.    Obravnava gradnje baznih postaj GSM-R v Občini Trebnje in pregled neioniziranega sevanja drugih baznih postaj v naseljih

 

Gradivo je članom sveta posredovano po e-pošti in objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

                                                                                      Alojzij Kastelic

                                                                                        ŽUPAN

 

Vabljeni:

-          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje  

-          direktor občinske uprave 

-          predsedniki krajevnih skupnosti 

-          mediji 

-          Predsednik Mladinskega sveta Trebnje, g. Janez Kravcar; janez.kravcar@ksot.si in nino.zajc@gmail.com 

-          Stane Peruš, Cankarjeva ulica 31, 8210 Trebnje; navadno 

 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik