ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. SEJE KOMISIJE ZA SESTAVO VOLILNEGA IMENIKA DRŽAVLJANOV RS, PRIPADNIKOV ROMSKE SKUPNOSTI, KI BO V PETEK, 25.7.2014 OB 13. URI

številka: 040-1/2014-

datum:   21. 7. 2014 

 

ČLANOM  KOMISIJE ZA SESTAVO VOLILNEGA IMENIKA DRŽAVLJANOV RS, PRIPADNIKOV ROMSKE SKUPNOSTI

 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in v zvezi z Aktom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 47/14)

 

                       SKLICUJEM

1. sejo
Komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, ki bo v petek, dne 25. 7. 2014, ob 13. uri v mali sejni sobi (2. nadstropje, za nihajnimi vrati levo), Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Izdelava volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti za volitve člana občinskega sveta- predstavnika romske skupnosti v letu 2014
2. Opredelitev do izjav, danih za vpis v volilni imenik za lokalne volitve v letu 2014
3. Določitev višine nadomestila članom komisije
4. Razno

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

predsednica komisije, Klavdija Tahan

 


Vročiti:

-          članom komisije 

-          v spis- tu 

 

gradivoGradivo