ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. SEJE POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE, KI BO V ČETRTEK, 24.7.2014 OB 16. URI

številka: 040-1/2014-

datum:   21. 7. 2014 

 

ČLANOM POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in v zvezi z Aktom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 47/14)

SKLICUJEM

1. sejo Posebne občinske volilne komisije, ki bo v četrtek, 24. 7. 2014, ob 16.00 uri v prostorih Glasila občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno, za občinsko stavbo).

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju tajnika posebne občinske volilne komisije
  2. Predlog Sklepa o določitvi volišča in območju volišča
  3. Predlog Sklepa o določitvi višine nadomestila za posebne oblike glasovanja
  4. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

 

 Mitja Prijatelj, l.r., predsednik POVK

                                              

Priloga: - gradivo

Vročiti:

-          na naslove predsednika in članov POVK 

-          občinska uprava občine Trebnje 

-          v spis- tu 

 

 

 

gradivoGradivo