E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. SEJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE, KI BO V TOREK, 22.7.2014 OB 16.30 URIČLANOM OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)

SKLICUJEM

 

1. sejo Občinske volilne komisije, ki bo v torek, 22. 7. 2014, ob 16.30 uri v mali sejni  sobi  občine Trebnje (2. nadstropje), Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju namestnika tajnika občinske volilne komisije
  2. Predlog Sklepa o določitvi volišč in območij volišč
  3. Predlog ugotovitvenega Sklepa o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov in za določanje kandidata za župana s strani volivcev
  4. Predlog Sklepa o določitvi višine nadomestila za posebne oblike glasovanja
  5. Sprejem rokovnika volilnih opravil
  6. Sprejem pooblastila Uradnemu listu RS za pripravo in izdelavo obvestil volivcem za lokalne volitve 2014
  7. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!


predsednik OVK,  Metod Žužek, l.r.

                                            

Priloga: - gradivo (na seji)

 

Vročiti:

-          na naslove predsednika in članov OVK 

-          občinska uprava občine Trebnje 

-          v spis- tu 

 

Gradivo