ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI BO V PETEK, 20.6.2014 OB 18. URI

Številka: 032-6/2014-1

Datum: 17. 6. 2014

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE                                 

 

S K L I C

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)  sklicujem 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v PETEK, 20. junija 2014 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Sklepa o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti

2.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje - skrajšani postopek

3.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje – skrajšani postopek

 

 

Gradivo je članom sveta posredovano po e-pošti in objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

Alojzij Kastelic, župan

 

 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik