E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI BO V PETEK, 20.6.2014 OB 18. URI

Številka: 032-6/2014-1

Datum: 17. 6. 2014

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE                                 

 

S K L I C

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)  sklicujem 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v PETEK, 20. junija 2014 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Sklepa o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti

2.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje - skrajšani postopek

3.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje – skrajšani postopek

 

 

Gradivo je članom sveta posredovano po e-pošti in objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

Alojzij Kastelic, župan

 

 

 

Gradivo


Zapisnik