E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 17.sejo OS Trebnje

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE TREBNJE

Sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v
sredo, 30. julija 2008 ob 16. uri
v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

DNEVNI RED

GRADIVO ZA SEJO (v *.zip formatu)

Alojzij  Kastelic  
ŽUPAN