ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 24. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 18. decembra 2013 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

 

Predlog dnevnega reda

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje OS, z dne 20. 11. 2013
2. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Trebnje
3. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 2. obravnava
4. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – 1. obravnava
5. Predlog Programa opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje občine Trebnje in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje – skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – spremembe proračuna 2014
7. Potrditev DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za operacijo »ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU TREBNJE-dolina Temenice«
8. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Urejanje statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje

b)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč: parcelna št. 848/5 in 848/4 k.o. Škovec

c)    Urejanje statusa grajenega javnega dobra in prodaja v k.o. Ponikve- popravni sklep
9. Soglasje Dolenjskim lekarnam Novo mesto k sklenitvi menjalne pogodbe

10.  Seznanitev s sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve

11.  Odgovori na svetniška vprašanja

12.  Zapisniki odborov in komisij

13.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 

Po končani seji ste vljudno vabljeni na prednovoletno srečanje,

kjer bomo nazdravili novemu letu.

 

Zaradi organizacije vas prosim, da svojo morebitno odsotnost sporočite na andreja.perc@trebnje.si oz. tel. 07/ 3481 104.

 

 

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

       župan

 

ostale datotekeOstale datoteke