ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 18. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) sklicujem 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

v sredo, 6. marca 2013 ob 16.00 uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

Predlog dnevnega reda:
1.  Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje OS, z dne 6. 2. 2013

2.  Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – 2.  obravnava

3.  Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2013 in 2014

4.   Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet revije Rast

5.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Trebnje – uradno prečiščeno besedilo

6.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje – 2. obr.

7.  Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje - 1. obravnava

8.   Poziv za odstop župana Občine Trebnje– (predlagatelj: Gregor Kaplan)

9.  Predlog Protokola o medsebojnem sodelovanju med Občino Trebnje in podjetjem TPV d.d.

10.  Predlog znižanja odškodnine za najem skladno s sporazumom o prekinitvi najemne pogodbe z dne 21. 2. 2013

11.  Izvajanje programa ortodontije v Občini Trebnje

12.  Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2013

13.  Letni program socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2013

14.  Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2013

15.  Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2013

16.  Seznanitev s Sklepom o spremembi sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2013

17.  Odgovori na svetniška vprašanja

18.  Zapisniki odborov in komisij

19.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

GRADIVO (*.zip)


Lepo pozdravljeni.

 

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke