ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 17. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 6. februarja 2013 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje OS, z dne 19. 12. 2012

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 in 2014

3. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Mavrica Trebnje

4. Imenovanje nadomestnega člana v Odboru za proračun in finance

5. Predlog Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje - uradno prečiščeno besedilo

6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje - 2. obravnava

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za industrijsko cono Trebnje – 2. obravnava8.

8. Predlog za odprtje 29. oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje

9. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta z vključeno analizo stroškov in koristi (druga novelacija) ter Investicijskega programa za Ureditev novega vaškega središča Dolenje Selce

10.  Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Večnamenskega športnega parka Trebnje«, varianta 2, novelacija 1

11.  Potrditev Investicijskega programa z analizo stroškov in koristi za operacijo:«Zamenjava cevovoda na primarnem vodovodnem omrežju Trebnje«

12.  Poziv za odstop župana Občine Trebnje z dne 1. marec 2013 – (predlagatelj: Gregor Kaplan)

13.  Odgovori na svetniška vprašanja

14.  Zapisniki odborov in komisij

15.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo (*.zip)

 

Lepo pozdravljeni.

 

                      Alojzij Kastelic

                            ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke