E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Sklic izredne seje OS

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/2007)  sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 10. oktobra 2012 ob 17. uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda

  1. 1.    Volitve v državni svet – predlog kandidatov za elektorje in predlog kandidata za člana državnega sveta

 

 Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 Lepo pozdravljeni.

 

                       Alojzij Kastelic

                            ŽUPAN

 

 

 

Ostale datoteke