ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

INDUSTRIJSKA CONA TREBNJE - II. FAZA

IZVAJANJE 2020
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 732.889,98 EUR (skupaj brez povračljivega DDV)
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 230.895,73 EUR
SOFINANCIRANJE
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo / 501.994,25 EUR

NAZIV INVESTICIJE: Industrijska cona Trebnje – 2. faza

 

POVZETEK:

Zaključena je gradnja gospodarske javne infrastrukture v sklopu investicije »Industrijska cona Trebnje – 2. faza«, v okviru katere je izvajalec opremil ureditvene enote P2, P3 in P4, ki še niso imele ustrezne komunalne opreme in posledično niso omogočale pozidave, kot jo predvideva prostorski akt. Gre za nadaljevanje opremljanja industrijske cone iz leta 2017 (1. faza), v kateri je bila opremljena ureditvena enota P1.

Podjetje Komunalne gradnje d.o.o. je v sklopu druge faze gradnje IC Trebnje izvedlo:

- izgradnjo 433 m cestnega omrežja ter dograditev delno zgrajenega krožnega križišča premera 20 m;

- izgradnjo 774,9 m vodovodnega omrežja;

- izgradnjo 384 m fekalne kanalizacije;

- izgradnjo 384 m meteorne kanalizacije;

- izgradnjo cestne razsvetljave;

- ureditev zelene bariere vzdolž Dolenje Nemške vasi.

Območje industrijske cone Trebnje je tako zdaj v celoti opremljeno z ustrezno komunalno opremo in omogoča pozidavo, kot jo predvideva prostorski akt.

Operacijo je delno financirala Evropska unija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer iz nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nepovratnih sredstev Proračuna Republike Slovenije. Preostali del vrednosti projekta je bil financiran iz lastnih sredstev Občine Trebnje.

 

CILJI: z gospodarsko javno infrastrukturo opremljeno območje IC Trebnje (ureditvene enote P2, P3 in P4)

 

 

galerijaGalerija