ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

DOGRADITEV PLOČNIKA ZA PEŠCE V ŠTEFANU PRI TREBNJEM

IZVAJANJE 2019 - 2020
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 322.956,50 EUR
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 144.660,37 EUR
SOFINANCIRANJE
  • Direkcija RS za infrastrukturo / 178.296,13 EUR

NAZIV INVESTICIJE: Dograditev pločnika za pešce ob cesti R3-652/1457 Moravče–Čatež-Trebnje (Pluska) v Štefanu pri Trebnjem od km 15,120 do km 15,584

 

POVZETEK:

Investicija dograditve pločnika za pešce ob cesti R3-652/1457 Moravče–Čatež-Trebnje (Pluska) v Štefanu pri Trebnjem od km 15,120 do km 15,584 je z ureditvijo pločnika na odseku Gorenja Nemška vas – križišče in naprej do železniške proge v Zidanem mostu rešila problematiko pešcev ob regionalni cesti.

Poleg dograditve enostranskega izven nivojskega hodnika za pešce v širini 1,70 m, je bil v sklopu investicije zamenjan še ustroj ceste na 1/3 vozišča R3-652/1457 Moravče–Čatež-Trebnje (Pluska) ob zgrajenem hodniku za pešce in izvedena preplastitev vozišča, izvedena je bila cestna razsvetljava v naselju, urejeno je bilo odvodnjavanje z vtoki pod robniki z navezavo na obstoječi sistem meteorne kanalizacije, izvedena je bila gradnja treh opornih zidov ob hodniku za pešce višine od 0,80 do 2,50 m ter na novo urejana prometna oprema ceste.

Občina Trebnje je investicijo izvedla skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo.

 

CILJI: Reševanje problematike pešcev z dograditvijo pločnika za pešce ob cesti R3-652/1457 Moravče–Čatež-Trebnje (Pluska) v Štefanu pri Trebnjem

 

 

galerijaGalerija