ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

PREPLASTITVE LOKALNIH CEST V LETU 2020

IZVAJANJE 2020
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 129.633,42 EUR (z DDV)
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 129.633,42 EUR (z DDV)
SOFINANCIRANJE

NAZIV INVESTICIJE: Preplastitve v letu 2020

 

POVZETEK:

V sklopu investicije Preplastitve v letu 2020 je Občina Trebnje izvedla naslednje projekte na lokalnih cestah:

 

  • PREPLASTITEV LC 425043 PONIKVE – DO SMEDOVCA

Na odseku lokalne ceste LC 425043 je bila v naselju Dolenje Ponikve izvedena preplastitev ceste v dolžini približno 300 metrov. Izvedenih je bilo 830 m2 globinskih sanacij.

Vrednost del: 53.986,80 EUR (z DDV)

 

  • PREPLASTITEV LC 425012 VRBOVEC – RDEČI KAL

Na lokalni cesti LC 425012 je bila na odseku ceste od Rdečega Kala proti Vrbovcu izvedena preplastitev ceste v dolžini približno 400 metrov. Izvedenih je bilo 648 m2  globinskih sanacij.

Vrednost del: 44.251,82 EUR (z DDV)

 

  • REKONSTRUKCIJA LC 426101 SELA PRI ŠUMBERKU

Na odseku lokalne ceste LC 426101 je bila v dolžini približno 400 m, od naselja Sela pri Šumberku proti križišču s cesto LC 426131 (Zagorica-V. jama-Žužem), izvedena prva faza rekonstrukcije ceste, ki je zajemala razširitev vozišča med P35 in P55 z razširitvijo krivin vozišča in hkratno izvedbo asfaltnih muld ter prepustov prek ceste. V prihodnje bo v sklopu 2. faze izvedena še širitev vozišča med P1 in P35, v 3. fazi pa preplastitev celotnega odseka v skupni dolžini 1088 m.

Vrednost del: 31.394,80 EUR (z DDV)

 

Obravnavani odseki lokalnih cest so bili dotrajani, na številnih mestih poškodovani in nevarni. Investicija je izboljšala prevoznost obravnavanih odsekov cest, izboljšane so tehnične karakteristike in prometna varnost, v prihodnje pa bo lažje tudi vzdrževanje navedenih odsekov lokalnih cest.

Investicije na lokalnih cestah so bile financirane iz lastnih sredstev Občine Trebnje.

 

CILJI: izboljšanje prevoznosti obravnavanih odsekov cest, lažje vzdrževanje, boljša povezanost med naselji, večja prometna varnost

 

 

galerijaGalerija