ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

IZGRADNJA GOZDNE CESTE DOLENJE PONIKVE-TRAVNICE

IZVAJANJE 2020
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 25.227,80 EUR
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 12.613,90
SOFINANCIRANJE
  • EKSRP / 9.460,43
  • MKGP / 3.153,47

NAZIV OPERACIJE:

Občina Trebnje je projekt izgradnje gozdne ceste Dolenje Ponikve-Travnice izvedla s pomočjo sredstev iz  naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

POVZETEK:

Občina Trebnje je v mesecu septembru dokončala izgradnjo gozdne ceste Dolenje Ponikve-Travnice v dolžini 515,00 metrov. Gozdna cesta širine 3,5 m poteka po javni poljski poti do roba gozda, kjer se je zgradilo obračališče z nakladalno površino, kar omogoča lastnikom zemljišč lažje nakladanje in spravilo lesa. Z izgradnjo gozdne ceste se je omogočil kvaliteten dostop do gozdnih parcel, cesta je odprla zaprti del področja in ustvarila varno povezavo do javne ceste.

CILJI:

  • izboljšanje dostopa do gozdnih parcel;
  • povečanje odprtosti gozdov;
  • skrajšanje spravilnih razdalj lesa;
  • izboljšanje dostopov za protipožarno varstvo gozdov.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • varnejše delo v gozdu;
  • krajše spravilne razdalje lesa;
  • izboljšan dostop do gozdnih parcel.

 

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA:

Celotna vrednost investicije je znašala 25.227,80 EUR (z DDV) in zajema gradbena dela, nadzor gradnje ter izdelavo varnostnega načrta z nadzorom varnosti

Investicija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).
 
Sofinanciranje s strani ministrstva in EU je v višini 50% upravičenih stroškov in znaša 12.613,90 EUR (z DDV). Občina Trebnje je iz lastnega proračuna za investicijo zagotovila 12.613,90 EUR (z DDV).

 

POVEZAVE:

 

POVEZANE OBJAVE:

 

galerijaGalerija